isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Texter

Textarkivet innehåller publicerade och opublicerade texter av oss.


Diskussionsforum

Vi vill öppna för alla att komma med kommentarer till tankarna i boken Vadå moral, eller ta upp andra moralfrågot till diskussion. Vi publicerar inte anonyma mail, men vi kan publicera signerade mail anonymt om brevskrivaren så önskar.

Rabbe Kurtén (2010-02-22)


Två aktuella föredragstillfällen

Rabbe Kurtén (2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Santiago har fungerat som  mål för pilgrimsvandring sedan medeltiden. Numera är pilgrimsleden proklamerad som historiskt världsarv och infrastrukturen kring vandringen blir allt mer utbyggd. Här kan du läsa Rabbes berättelse från vandringen

Rabbe Kurtén (2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Boken Vadå moral - jag gör väl som jag vill är utgiven på Uppsala Publishing House. Den skall ses som en inbjudan till samtal om etik och moral i vardagslivet. Det som presenteras är en sekulär moral, en moral utan gud.

Rabbe Kurtén (2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Kätterska betraktelser heter min spalt i Ikaros . Ikaros är en tidskrift för vetenskapskritik och utkommer som bilaga till Ny Tid ca 4 gånger i året.

Rabbe Kurtén (2009-08-20)


Vår (O)fria vilja

Philip Zimbardo, som en gång för länge sedan ledde det som kom att kallas Stanfords Fängelse-experiment är optimist och menar att vi kan öva oss att motstå situationens tryck.  Läs mer på hans egen websida: www.lucifereffect.com 

Filmen Den fria viljan representerar å andra sidan en mycket mer pessimistisk syn.

Rabbe Kurtén (2008-02-15)


En passion - i den åldern...

En diktsamling som skildrar samtalet mellan två förälskade från det första mötet till dess de förlovar sig.

Yvonne Marklund & Rabbe Kurtén (2006-12-31)


Dagens medier – vilket är budskapet?

Rabbe Kurtén (2005-05-29)


Reportage från Argentina

Ett reportage från en resa i Argentina publicerat i Ny Tid   26-27/2004.

Rabbe Kurtén (2004-09-06)


Den generösa människan - kan hon finnas?

Tor Nørretranders tar i sin bok "Den generösa människan" fram forskningsresultat som visar att människan inte alltid handlar egoistiskt och ekonomiskt rationellt.  Därefter diskuterar han mot bakgrunden av modern biologi och utvecklingslära hur slösaktiga och handikappande beteenden kan ha utvecklats.

Rabbe Kurtén (2004-09-05)


Moral och IT

Sammanlagt nio spalter, som under rubriken Moral och IT publicerades i Computer Sweden vintern 2002-2003, presenteras här.

Rabbe Kurtén (2003-03-18)


Visst är det jag som sparkar

Ett inlägg på DNs kultursida fick mig att sparka - omväxlande åt vänster och åt höger.  Det övertygade mig om att jag är fri att sparka som jag vill, men också om att ett visst mått av determinism ingår i handlingen.  Det är en nödvändig förutsättning för att det alls skall vara meningsfullt att tala om en fri vilja

Rabbe Kurtén (2003-03-17)


Den fria viljan, neurofilosofi och neuronnät

En recension av två böcker om neuronnät och nerofilosofi.  Böckerna bör intressera psykologer men även kognitionsforskare och filosofer intresserade av den fria viljan.

Rabbe Kurtén (2003-03-17)


En klibbig maskin som gör som den vill

(Tidigare publicerad på essäsidan i Dagens Nyheter den 21 augusti 2002)

Den biologiska människosynen vill avskaffa själen. Men själen är inte ett främmande spöke, utan en aspekt av processer i hjärnan, menar den tyske forskaren Henrik Walter. Människans hela genuppsättnng räcker inte till för att definiera hjärnans funktioner. Den påverkas och förändras av allt vi gör och upplever.

Rabbe Kurtén (2003-03-17)


Kan vi resonera förnuftigt om moral

Den svenska värdenihilismen från början av förra seklet avfärdade allt tal om förnuft i moralresonemang.  Ulla Åhgren-Lange på 60-talet gjorde upp med den kristna kyrkans moralmonopol.  I dag lär den svenska skolan ut den gemensamma värdegrunden:

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla"

Detta skall barnen läras att omfatta i skolan. Men hur är det med oss vuxna, delar vi dessa värderingar.

Rabbe Kurtén (2002-10-13)


Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)