isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Yvonne och Rabbe Kurtén

YvonneRabbe

Vi, Yvonne och Rabbe, har ett stort gemensamt intresse. Vi tycker om att samtala kring etik och moral.

Vi för ett fortlöpande samtal sinsemellan, och vi tycker definitivt inte lika i alla frågor. Men vi vill inte bara föra samtalet privat, vi vill också vidga samtalskretsen och sammanföra människor och skapa ett bredare rum för samtal kring viktiga frågor. Vi har upptäckt att många människor saknar just detta.

I många år har vi samlat människor omkring oss för samtal och diskussioner. Nu vill vi vidga kretsen och gå ut offentligt med erbjudanden om kurser, föredrag, seminarier och samtalsgrupper. Vi skall också försöka göra vår webplats till ett forum för åsiktsutbyte om de etiska aspekterna kring aktualiteter.

Vår avsikt är inte att påtvinga någon våra åsikter och värderingar, vi vill mer fungera som katalysatorer och ge impulser och utrymme.

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)