isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Isorropia  - Etikkonsulter


Nyhet

Vår etikbok har kommit!

Vi erbjuder seminarier, kurser, föredrag och utredningar kring etiska frågeställningar. 

Vi ställer upp som samtalspartners kring etiska aspekter inför beslut i företaget, problem på arbetsplatsen eller i relationerna.

Vi hjälper er att starta samtalsgrupper kring viktiga frågor. 

 

Vårt program omfattar:

  • företagsetik
  • yrkesetik och yrkesetiska koder
  • etik på arbetsplatsen
  • etik i privatlivet och i relationer
  • etiska och moraliska frågor i allmänhet
  • etiskt/psykoterapeutiska konsultationer


Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)