isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Bokhylla

Egna böcker i hyllan

En passion - i den åldern...

Vi har tillsammans gett ut en diktsamling som kom ut den 28 december 2006.

Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Boken bygger på en gemensam idé. Rabbe har stått för skrivarbetet. Den utkom i augusti 2009.

Andras böcker i hyllan

Erica Appelros:  God in the Act or Reference

Refererad till i en kättersk betraktelse: "Hur ser din gud ut" 

Henrik Walter:  Neurophilosophy of Free Will

Recenserad i DN 2002-08-21 under rubriken "En klibbig maskin som gör som den vill"
Recenserad i Psykologtidningen 14/2 under rubriken "Den fria viljan, neurofilosofi och neuronnät"

Manfred Spitzer:    The mind within the net 

Recenserad i Psykologtidningen 14/2 under rubriken "Den fria viljan, neurofilosofi och neuronnät"

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)