isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Yvonne Kurtén

Yvonne

Jag heter Yvonne Kurtén och jag är född 1944.

För tio år sedan var jag på ett seminarium som Folkuniversitetet anordnade och som hette "Psykoterapi - Gud eller Valium". Jag hade då varit verksam i många år som psykolog inom både socialtjänsten, psykiatrin och som handledare inom skola och omsorg. Seminariet gav mig inspiration att börja läsa teologi, med fokus på etik och mänskosynsfrågor. Sedan dess har jag varvat min vanliga yrkesverksamhet med teologistudier.

Jag har hållit flera kursdagar i etik och kommunikation för olika personalgrupper, bl a för lärare och för personal inom socialtjänsten.

Även innan jag började studera teologi var jag intressserad av etik, filosofi och mänskosynsfrågor och studerade hithörande ämnen på egen hand. Min mormor lärde ut: "...du behöv' int' tyck' om va' han gör, men du måst' tyck' om han!". Fortfarande tänkvärt tycker jag.

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)