isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Föredrag och utbildningsprogram

Några aktuella föredrag och samtalsinledningar just nu hösten 2009:

Gärna moral, men på mitt sätt

Rabbe inleder samtalet på Etisk salong tisdagen den 3 november på Kafe Mäster Olof   i Gamlastan.

Mer information får du här.

Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig

Ett samtal om egoism onsdagen den 4 november kl.19 i Klippan showroom, Danviksklippan.

Ladda ner en inbjudan ___________________________________________________________________________

För övrigt ligger vårt intresseoråde i skärningen mellan etik och psykologi. Ämnet kan sammanfattas i  frågan:

Vem bestämmer i ditt liv?

Moraliskt /juridiskt förutsätts vi kunna välja och vara ansvariga för våra handlingar,  det är en viktig komponent i alla människors värde.  Men alla känner inte att de kan välja, de upplever sig som offer för yttre eller inre krafter och omständigheter.

Vad det innebär det då att vara "subjekt i sitt eget liv".

Vi har för närvarande följande färdiga föredragstitlar kring dessa frågor.

Psykologi och etik - hur går de ihop?

Ett samtal mellan psykologen och moralfilosofen utgående från vår bok Vadå moral. Psykologens/terapeutens uppgift är att försöka förstå orsakerna till att människor fastnar i ett destruktvt och självdestruktivt beteende, moralfilosofen hävdar att det inte finns någon determinism på individnivå, att vi alla har en fri vilja och därmed ansvar för våra handlingar. Hur kan dessa två synsätt förenas?

En känsla av Sammanhag

En 45 minuters presentation i dialogform av "Känslan av Sammanhang" (KASAM) efter A Antonovskys bok "Hälsans Mysterium"

Ett samtal om ansvar

Ett dialogföredag på ca 45 min med tillhörande samtal kring frågor om valfrihet och ansvar i psykologisk och moralisk mening.

Föredragen och samtalsämnena kan anpassas efter beställarens önskemål.

Föredragen/samtalsinledningarna kan beställas på samtal@isorropia.se

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)