isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Samtalsrum

Vi har själva privata samtalsgrupper som träffas regelbundet för att diskutera livsåskådningsfrågor och etiska problem. Erfarenheterna är enbart positiva.

Vi hjälper gärna till med råd och initiativ för den som vill starta liknande grupper bland arbetskamrater eller i bekantskapskretsen. 

Vår uppfattning är att det finns ett behov av informella samtal kring viktiga frågor, men folk är ofta för rädda för att våga ta egna initiativ.  Där kan vi som utomstående komma in och hjälpa till.   Vi brukar kalla sådana grupper för samtalsrum.  Grupper som samlas för att bereda utrymme för och skapa rum för samtal. 

Vi kan också erbjuda lämpliga samtalsämnen ur vår egen praktiska erfarenhet.  Skicka ett e-mail så skickar vi några lämpliga rubriker som förslag.

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)