isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Rabbe Kurtén

Rabbe

Jag heter Rabbe Kurtén och jag är född 1942 i Vasa i Finland. Jag fick min utbildning vid Åbo Akademi under 60-talet, och flyttade till Stockholm 1969. Jag har jobbat som datakonsult i egen regi sedan mitten på 80-talet.

Jag har ingen formell utbildning i praktisk filosofi men har alltid haft ett levande intresse för filosofi, både teoretisk och praktisk. Redan under studietiden gick jag på föreläsningar i filosofi vid sidan av mina ingenjörsstudier.

Som prästson har jag också vuxit upp i en miljö där samtal kring moraliska och etiska frågställningar hörde till vardagen.

Jag har jobbat i det privata näringslivet sedan 1970 som ingenjör, som arbetsledare och chef, som specialist och jobbar fortfarande parallellt som ICT-konsult.  Jag tror att min arbetslivserfarenhet i kombination med mitt intresse för filosofi ger mig en stabil grund för en verksamhet som etikkonsult.

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)