isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Vadå moral - jag gör väl som jag vill

"Om Gud är död så är allt tillåtet", låter Dostojevskij en av sina romanfigurer påstå.

"Om Gud är död så måste vi människor bli vuxna och själva ta ansvar för vad vi gör av våra liv" är den underliggande tesen i boken.

Boken är en inbjudan till samtal om moral och etik utgående från vardagliga situationer.

Vad vill vi egentligen och vilket slags människor vill vi vara? Vad gör de andra med oss? Vad betyder det att möte ett DU, en annan människa som blir viktig för oss? Behöver vi en särskild moral iför vårt sexualliv? Att dela vardag med andra, hur kan det fungera? Hur skulle vi vilja att världen såg ut, den värld där våra barn och barnbarn skall växa upp och leva? Vad har mänsklighetens stora tänkare sagt och skrivit om etik och moral?

Detta är några av de frågor som tas upp.

Boken har givits ut av Uppsala Publishing House. Den finns i bokhandeln. Den kan också beställas direkt från förlaget eller från oss genom ett mail till bokorder@isorropia.se

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)