isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Moral och IT

Nedanstående texter har samtliga, i något förkortad form, varit publicerade under rubriken "Moral och IT" i Computer Sweden mellan 2002-12-04 och 2003-02-19IT och moral hänger ihop

(Computer Sweden: Moral och IT, 2002-12-04)
Den programmerare som får i uppdrag att programmera in ett “lagom slitage” står inför ett moraliskt dilemma.


PUL behövs - klart vi behöver ha hemligheter

(Computer Sweden: Moral och IT, 2002-12-11)
Privat är det självklart att vi har rätt att själva bestämma vad våra grannar, arbetskamrater, vänner och bekanta ska känna till om oss.


Vem äger programkoden

(Computer Sweden: Moral och IT, 2002-12-18)
Betänk vilket moraliskt dilemma, konsulten vet att varje lösning han nu använder kommer han aldrig att kunna använda en gång till.


Det allmänna bästa

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-01-15)
Det räcker inte alltid att vara hederlig och lojal mot sin arbetsgivare. Ibland måste vi också väga in en bredare lojalitet.


Moralen sitter i hatten

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-01-22)
En av de chefer som rekommenderade uppskjutning av Challenger hade strax innan, i rollen som tekniker, avrått från uppskjutning. Skall företagsledning och tekniska experter bedömma risker olika?


Den övervakade har inte något ansvar

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-01-29)
När arbetsgivare övervakar de anställdas datoranvändning demonstrerar de en brist på förtroende. En sådan misstro tar ifrån de anställda både arbetsglädje och ansvar.


När får man skvallra - och till vem

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-02-05)
Att slå larm om oegentligheter på jobbet är känsligt. Det leder lätt till obehag och utfrysning. Men det kan ändå vara nödvändigt, för att man skall kunna behålla sin yrkesstolthet och sin personliga heder.


Vad kostar omoral - och vem betalar

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-02-12)
Varje gång ett företag som Enron eller WorldCom ertappas med handen i syltburken ökar regleringar och kontroller. Marknaden fungerar sämre och allting blir dyrare


Vaktpostens dilemma - moral ger utdelning

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-02-19)
Chanserna att uppnå winwin-situationer blir bra mycket större om man kan lita på varann och inte behöver utgå ifrån att den andra i alla lägen försöker lura och bedra.


Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)