isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Kätterska betraktelser

Ikaros heter en tidskrift för vetenskapskritik som utkommer som bilaga till Ny Tid ca 4 gånger i året. I den tidskriften har Rabbe medarbetay med en spalt som hette "Kätterska betraktelser".  De publicerade spalterna finns även utlagda härnedan. Dags att bereda plats för något nytt

(Ikaros 2008:4 Kättersk betraktelse)
 Vad spelar det för roll ur universums synvinkel om mänskligheten går under om 200 år eller om 200 tusen år? För oss människor har det faktiskt en viss betydelse.


Barn behöver många vuxna

(Ikaros 2008:3 Kättersk betraktelse)
Barn behöver ett nätverk av många vuxna att knyta an till


Kramas mera

(Ikaros 2008:2 Kättersk betraktelse)
Mentala och psykologiska stimuli får konsekvenser i hjärnans kemi och fysik.


Om osjälviska bärare av själviska gener

(Ikaros 2008:1 Kättersk betraktelse)
Det är ett missförstånd att tro att bärarna av "själviska gener" måste vara själviska


Om kvinnor och män

(Ikaros 2007:5 Kättersk betraktelse på Ikaros web)
Hur olika är egentligen kvinnor och män.  Och vilketdera könet är viktigare?


Kan jag handla annorlunda

(Ikaros 2007:4 Kättersk betraktelse på Ikaros web)
Kan jag handla annorlunda om världen är deterministisk.  Å andra sidan kanske det räcker med en tanke för att vågskålen skall väga åt det ena eller det andra hållet.  Min tanke - en tanke jag har tänkt.


Staden - ett stycke mänsklig natur

(Ikaros 2007:3 Kättersk betraktelse på Ikaros web)
Stadsmiljön skall inte ställas i motsats till naturen.  Staden är också natur - mänsklig natur.


När orden tar slut

(Ikaros 2007:2 Kättersk betraktelse på Ikaros web)
Vi behöver vara rädda om den mänskliga erfarenhet som finns bortanför språket.


Varför smakar somlig mat gott

(Ikaros 2007:1 Kättersk betraktelse på Ikaros web)
Nyttigt, det är allt som smakar gott - vad skulle vi annars ha smaksinnet till.


Rationellt beslutsfattande

(Ikaros 2006:5 Kättersk betraktelse)
Kan man fatta bestlut utan värderingar och känslor?


Alkoholistgenen och den genetiska determinismen

(Ikaros 2006:4 Kättersk betraktelse)
Finns det ett enkelt samband mellan gener och vårt beteende?


Prometheus misstag

(Ikaros 2006:3 Kättersk betraktelse)
Gjorde Prometheus ett misstag när han gav oss elden?


Det handlande subjektet – vem är det?

(Ikaros 2006:2 Kätterska betraktelser)
Kan den här kroppen uppfattas som en handlande agent?


Kan vår vilja vara både fri och irrationell?

(Ikaros 2006:1 Kätterska betraktelser)
Inte bara rationella beslut kan vara frivilliga


Är allt förutbestämt

(Ikaros 2005:5 Kätterska betraktelser)
Om allt är förutbestämt kan detta då vara ett argument för en intelligent skapare?


Hur känns det när man tänker

(Ikaros 2005:4 Kätterska betraktelser)
Tankar är det som känns när vi tänker.


Det oväntade bakom hörnet.

(Ikaros 2005:3 Kätterska betraktelser)
Det finns alltid något nytt och oväntat bakom nästa hörn.  Inga sanningar går att generalisera över alla gränser.


Vart tar produktivitetsökningen vägen?

(Ikaros 2005:2 Kätterska betraktelser)
Vem drar nytta av den ständiga jakten på ökad produktivitet.  De som blir arbetslösa eller...? Eller måste en del av befolkningen fylla igen den grop som andra i en ökande takt gräver - till vems nytta?  Varför kan vi inte alla jobba litet mindre när produktiviteten ökar?


Logikens lagar ja - men vilken logik talar vi om

(Ikaros 2005:1 Kätterska betraktelser)
Den klassiska tvåvärdeslogiken är inte den enda tänkbara.  Därför är det en empirisk fråga vilken logik som i vart enskilt fall bäst beskriver relationen mellan utsagor om världen och den värld som modelleras i utsagorna.


Hur ser din gud ut?

(Ikaros 2004:4 Kätterska betraktelser)
Om vi ser gud som en gemensam föreställning hos en grupp människor, inte som ett begrepp som pekar på något och som vi kan veta något om så skulle det vara lättare att samtala om gud.  Man kanske inte behövde gräla om vem som har rätt, när ingen med säkerhet kan veta vad som är rätt. 


Jag - den här kroppen

(Ikaros 2004:2-3 Kätterska betraktelser)
Den här kroppen, det är jag. Vad den här kroppen gör, det gör jag, och det tar jag ansvar för. Den här kroppen bär mitt medvetande, men mitt medvetande är bara en liten del av det som är jag.


Jakten på de vises sten

(Ikaros 2004:1 Kätterska betraktelser)
Dagens nataurvetare letar efter den slutliga formeln som skall förklara allt.  Det kan liknas vid alkemisternas jakt efter "de vises sten".  Men verligheten tycks inte låta sig fångas i en enkel formel.


Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)