isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Jag - den här kroppen

av Rabbe Kurtén

(Ikaros 2004:2-3 Kätterska betraktelser)

På en fest för en tid sedan gled samtalet in på astrologi. Jag sa, att jag tyckte att det var ologiskt att räkna som astrologerna gör utgående från födelseögonblicket. Mycket naturligare skulle det vara att använda befruktningen, det är ju då individen blir till. Min bordsdam höll inte med. Hon menade att det är vid födelsen som människan blir människa, det är då hon får sin själ. Den kommer flygande någonstans ifrån och tar sin boning i det nyfödda människobarnet ungefär med det första skriket.

Inte alla har en så konkret uppfattning om själen, inte alla tror på själen som ”ett spöke i maskineriet”. Men de allra flesta av oss, åtminstone här i västerlandet, drar en mycket skarp gräns mellan själ och kropp, mellan det medvetna förnuftet och kroppen med alla dess känslor, behov och instinkter. ”Min kropp” säger vi, och menar den här kroppen som tycks bära mitt medvetande. Paulus, den grekiskt skolade bland grundarna av den kristna kyrkan, uttrycker det så här i ett av sina brev : ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.”...”Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp.” I detta försök av Paulus att moraliskt friskriva sig från ansvar för vad kroppen gör, ser vi en av grundbultarna i den syn på kroppen som fortfarande dominerar vårt tänkande.

Men det är inte bara inom den religiösa sfären som uppdelningen mellan andligt och materiellt, mellan kropp och själ, dominerar våra föreställningar. Västerländska filosofer har i alla tider försökt komma till rätta med denna dualism, utan att lyckas. Och se hur psykologer och medicinare avgränsar sina verksamhetsfält från varann. För en tid sedan såg jag ett tv-program om rökavvänjning. Den medverkande läkaren menade, att eftersom man numera kan visa att rökning leder till mätbara förändringar i hjärnan, så handlar det inte längre om personlig vilja, när man skall sluta röka. Rökavvänjningen är ett rent medicinskt problem, det handlar om att bota de sjukliga förändringarna i hjärnan (=kroppen). Här har vi igen ett sätt att säga att det som kroppen vill, det kan inte personen ta ansvar för.

Tänk om man kunde vända på resonemanget i stället. Den här kroppen, det är jag. Vad den här kroppen gör, det gör jag, och det tar jag ansvar för. Den här kroppen bär mitt medvetande, men mitt medvetande är bara en liten del av det som är jag.

När jag var omkring åtta år gjorde jag en erfarenhet som tydligt visade att det pågår processer inom mig som jag inte är medveten om. Jag hade köpt en julklapp, och gick och funderade på vad jag skulle skriva för vers till presenten. Så glömde jag både klapp och versskrivande och gjorde annat. Några dagar senare dök julklappsversen upp, fix och färdig, och med en sådan fart att jag knappt hann skriva ner den. Jag vill gärna ta åt mig äran för den versen, trots att den skrevs av mitt omedvetna jag. Men då måste jag i konsekvensens namn även ta ansvar för allt annat som mitt omedvetna jag hittar på. Särskilt som vetenskapen i dag lyckats påvisa att impulsen till handling byggs upp i kroppen och ger mätbara effekter i hjärna och kropp långt innan jag blir medveten om att jag tänker välja att utföra en handling. Det är kroppen som väljer och som utför mina handlingar, mitt medvetande nöjer sig med att i efterhand registrera och kanske tolka vad kroppen bestämt.

Jag tror vi skulle må bra av att acceptera den tanken även om den vid första påseendet känns främmande. Om vi accepterar att den här kroppen är jag, så är det fortfarande jag som är subjekt, även om valen sker på ett omedvetet plan. Detta är inte bara en lek med ord.


© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)