isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Vaktpostens dilemma - moral ger utdelning

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-02-19)

Låt oss göra ett spelteoretiskt tankeexperiment (se “Ethics” av J.L.Mackie):

Tom och Sam är soldater. De är utplacerade som vaktposter vid två angränsande framskjutna ställningar med uppgift att fördröja fiendens framryckning. Om båda två stannar på sin post har de en relativt god chans att uppehålla fienden tills förstärkning anländer och följaktligen även att överleva båda två. Om båda ger upp och flyr bryter fienden omedelbart igenom och chansen för någondera av dem att överleva är väsentligt mycket lägre. Men om den ena stannar, och den andra flyr blir chansen att överleva för den som flyr väsentligt mycket bättre än vad som är fallet om båda stannar. Chanserna för den som stannar försämras däremot avsevärt och blir mycket sämre än om båda flyr.

Antag att båda känner till dessa fakta och rationellt överväger hur han skall maximera sina egna chanser att överleva utan hänsyn till den andra. Tom resonerar: Om Sam stannar på sin post så har jag en bättre chans att överleva om jag flyr. Men om Sam flyr så förbättrar jag även då mina egna chanser genom att fly. Alltså gör jag i alla lägen bäst i att fly. Sam resonerar på samma sätt och båda flyr. Men om båda hade stannat på sin post hade deras chanser att överleva blivit betydligt bättre.

Vad det här exemplet bland annat visar är att om två oberoende agenter var för sig suboptimerar så leder det inte alltid till en totaloptimering. Men det är ju ingen nyhet.

Vad som är intressant är att spekulera i vilka ytterligare randvillkor som måste införas för att de två aktörerna båda skall stanna på sin post och därmed gemensamt maximera sina chanser att överleva.

Man finner att vad som krävs för att båda rationellt skall komma fram till beslutet att stanna är att båda kan lita på att den andra också stannar. Det är här moralen kommer in.

Inte för intet görs i militär utbildning stora ansträngningar för att förstärka de blivande soldaternas moral. Man förhärligar ära och hjältemod, man förstärker kamratbanden och de ömsesidiga beroendeförhållandena och man uppammar förakt för feghet och flyktbeteenden. Allt för att soldaterna skall kunna lita på att också den andra stannar.

Naturligtvis kan man dra analogier även till det civila samhället.

Chanserna att uppnå winwinsituationer blir bra mycket större om man kan lita på varann och inte behöver utgå ifrån att den andra i alla lägen försöker lura och bedra. Det är väl detta ekonomerna menar när de skriver att bristen på moral är en nationalekonomisk förlust. Transaktions-konstnaderna blir onödigt höga när ingen kan lita på den andra. Därför behövs etik även i affärslivet.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)