isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Vad kostar omoral - och vem betalar

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-02-12)

Vi har det senaste året bevittnat två stora börsskandaler, Enron och WorldCom. Två storföretag har med bedrägliga bokföringsmetoder förbättrat sina resultat för att hålla aktiekursen uppe. Utan att här gå in på själva skuldfrågan, den juridiska processen har ju knappt börjat, så kan vi i dessa exempel se vilka samhälleliga konsekvenser omoralen drar med sig. Att det här är frågan om omoral torde ingen vilja förneka.

Jag är samtidigt övertygad om att det både i USA och här hemma finns ett antal företag som likt de två nämnda sysslar med kreativ bokföring men där bubblan ännu inte spruckit. Kanske klarar de sig genom svackan utan att avslöjas, och kanske kan de då så småningom infria de förväntningar de skapat. Då har de med tvivelaktiga metoder uppnått ett gott resultat och företaget har överlevt. Detta är lika omoraliskt, omoralen uppstår inte när man ertappas med handen i syltburken?

I östeuropa efter sovjetsystemets fall ser vad som händer när en infrastruktur av allmän hederlighet saknas. Vi upplever en period av maffiavälde och rövarkapitalism som gör det svårt att se att “marknadens osynliga hand” automatiskt skulle leda till allas gemensamma bästa. Marknadsekonomin förutsätter att spelets aktörer accepterar gemensamma spelregler, att man håller överenskommelser, att man inte ljuger och bedrar. Men varje gång oegentligheter avslöjas leder det till krav på ökad övervakning och reglering. Det i sin tur leder ofta på sikt till att systemet fungerar sämre. Det ligger alltså i marknadsförespråkarnas intresse att upprätthålla en hög moral i näringslivet.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)