isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Den övervakade har inte något ansvar

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-01-29)

I en amerikansk enkät nyligen redovisades att ca hälften av de tillfrågade övervakade och registrerade de anställdas e-mail och nätanvändning. I diskussionen som följde gick åsikterna starkt isär. En del talade om gestapofasoner, andra ansåg att det var helt berättigat.

Förr, när telefonen var ny, var det ofta förbjudet med privata telefonsamtal på arbetstid och med arbetsgivarens telefon. I dag förutsätts vi ha telefonvett och kunna hantera även privata telefonsamtal så att de inte inkräktar på arbetsresultatet. Ny teknik kan till en början behöva klara regler och kanske till och med förbud innan lagstiftningen och vår egen moraliska kompass hunnit med. Vi kan alltså i dag fortfarande behöva uttalade regler för hur man får och inte får använda arbetsgivarens dator och internetuppkoppling. Men det motiverar inte övervakning.

Övervakning och avlyssning är alltid ett intrång i den personliga integriteten. Vi har ett lagstadgat skydd mot telefonavlyssning. Vi har brevhemlighet, personligt adresserade brev får bara i undntagsfall öppnas av annan än adressaten. Elektronisk kommunikation bör naturligtvis omfattas av likartade regler.

Att vara övervakad är ju detsamma som att inte vara betrodd. Och det kan aldrig vara bra vare sig för arbetsmoralen eller trivseln på arbetsplatsen.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)