isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
PUL behövs - klart vi behöver ha hemligheter

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2002-12-11)

Man hör ibland sägas att den som har rent samvete inte borde ha något att dölja, och därför inte kan ha något emot att myndigheter samkör dataregister eller att privata uppgifter läggs ut på nätet och blir offentliga. Hemlighetsmakeri är bara till för att dölja skumraskaffärer och sådant som man har dåligt samvete för. Man kan alltså fråga sig om det inte räcker med att det är förbjudet att sprida falska nedsättande uppgifter om en person. Eller måste det vara förbjudet att hantera och sprida även sanna uppgifter?

I privatlivet uppfattar vi det som självklart att vi skall ha rätt att själva bestämma vad våra grannar, arbetskamrater, vänner och bekanta skall känna till om oss.

Med vissa pratar vi om vädret och om den senaste fotbollsmatchen, och berättar kanske på sin höjd vad vi jobbar med, rent allmänt, men sällan om vad vi tjänar eller hur mycket pengar vi har på banken. Det kan få framgå indirekt av bilen vi kör omkring i. Och våra sjukdomar angår bara sjukvårdspersonalen och eventuellt de människor i vår närmaste omgivning som är direkt berörda. Vissa vänner kan vi släppa närmare inpå oss, vi kan dela intressen och ibland till och med diskutera politik och svåra erfarenheter. Och ett litet snävt urval människor, som vi verkligen litar på, kan vi släppa riktigt nära. På det sättet styr vi våra relationer till andra människor. Genom att medvetet eller omedvetet reglera vad andra får veta om oss bestämmer vi nivån på samvaro och kontakter.

Något av detta finns med i tankarna bakom Personuppgiftslagen (PUL) och även i själva lagtexten.

Jag skall som person ha kontroll över vilka uppgifter om mig som systematiskt registreras och jag skall ha rätt att veta vad uppgifterna skall användas till. Mitt medgivande är i många fall en förutsättning för att uppgifter om mig skall få registreras. Och jag har rätt att begära utdrag och få veta vad man har registrerat om mig.

Att sen rätten att vara hemlig ibland kolliderar med andra intressen och etablerade priniciper i samhället är en annan sak. Det finns berättigad registrering som inte kräver mitt tillstånd. Vi har i vårt land en lång tradition av demokratisk öppenhet, där maktutövningen i princip skall ske inför öppen ridå. PUL får inte försvåra den öppenheten. Och vi har yttrandefriheten som är etablerad i traditionella medier och som nu söker sig former i det nya medium som internet och World Wide Web utgör. De frågorna får vi återkomma till en annan gång.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)