isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Vem äger programkoden

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2002-12-18)

På den tiden när jag själv var aktiv som utvecklare och åtog mig programmeringsuppdrag minns jag en ofta återkommande frågeställning som dök upp när det var dags att skriva kontrakt. Uppdragsgivaren ville ofta tillförsäkra sig “full och exklusiv äganderätt till all kod som producerades inom projektet”.

Låt oss här bortse ifrån att begreppet “äganderätt” egentligen inte är tillämpbart när det handlar om upphovsrätt, då det i juridisk mening bara finns ett antal specificerade rättigheter som upphovsmannen kan överlåta.

Låt oss i stället en stund reflektera över konsekvenserna av denna uppdragsgivarens önskan. Ligger det verkligen i uppdragsgivarens intresse att tillförsäkra sig fulla och exklusiva rättigheter till den fullständiga pogramkoden.

“Självklart!”, säger uppdragsgivaren. “Jag har betalt utvecklingsarbetet, naturligtvis skall jag ha alla rättigheter till den producerade programkoden. Och jag vill inte att konsulten säljer samma lösning till mina konkurrenter, så rättigheterna måste vara exklusivt mina.”

Tänk er om beställaren vid ett brobygge skulle resonera på samma sätt. “När bron är färdig skall jag inte endast äga bron, jag skall också ha exklusiv rätt till alla konstruktionslösningar, alla materialval, alla använda komponenter.”

Den brobyggare som accepterade sådana villkor skulle mycket snabbt vara ute ur leken. Han skulle aldrig kunna bygga upp någon kompetens eftersom han aldrig kunde använda beprövade lösningar, varje lösning skulle vara unik och bara få användas en gång. Inte ens samma balktyp skulle kunna återanvändas.

Detta är vad många uppdragsgivare tror sig vilja ha när de skall beställa programutveckling.

Betänk också det moraliska dilemma ett sådant kontrakt försätter konsulten i. Han vet, att de lösningar han använder i det aktuella projektet, dem kommer han aldrig att kunna använda i fortsättningen. Frestelsen är stor att spara de smartaste algoritmerna för framtida bruk. Inte heller kan han i ett sådant projekt rimligtvis utnyttja kod från tidigare, han måste bygga allt från scratch.

Finns det då någon lösning som är fördelaktig för både uppdragsgivaren och konsulten?

Efter intensiva förhandlingar brukade jag få in en skrivning som innebar att uppdragsgivaren fick alla rättigheter till det färdiga systemet och den fullständiga programkoden, men att jag som konsult fick behålla rätten att i min verksamhet fortsättningsvis bygga på och utnyttja generellt användbara moduler och klassbibliotek. Därmed kunde bägge parter känna sig nöjda.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)