isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Moralen sitter i hatten

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2003-01-22)

Rymdfärjan Challenger exploderade en minut efter start den 28 januari 1986. Sju astronauter miste livet. Orsaken var en bristfällig tätning som fick heta förbränningsgaser att bränna hål på en bränsletank och antända bränslet som exploderade.

På företaget M, som levererat raketerna, visste man att O-ringarna tätade dåligt när det blev för kallt. Kvällen före uppskjutningen togs det avgörande beslutet. De närvarande teknikerna avrådde. Natten förväntades bli extremt kall. Men projektledningen på NASA godtog inte ett dröjsmål. Specialisterna på M lyckades inte övertyga NASA om att risken var så allvarlig.

Teknikerna stod på sig, och ledningen på M valde då att ta beslutet på ledningsnivå utan teknikernas medverkan. Den chef, som undertecknat specialisternas avrådande, och som dittills gjort samma bedömning som sina tekniker, ombads nu ta av sig teknikerhatten och tänka som medlem i ledningsgruppen. Han gjorde helt om och deltog i ledningsguppens enhälliga rekommendation att en uppkjutningen kunde genomföras. Konsekvenserna känner vi.

Challenger-olyckan utlöste en livlig diskussion om teknikernas ansvar och yrkesetik. Vems är då ansvaret när en chef kör över sina underlydande i sin riskbedömning. Företagsledningen måste kanhända ibland väga in även ekonomiska faktorer i sin bedömning. Med då måste ledningen också ta sitt ansvar och öppet redovisa de ekonomiska och andra hänsyn som motiverar beslutet. Det skedde inte i Challenger-fallet. Där mörklade man i det längsta.


© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)