isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
IT och moral hänger ihop

by Rabbe Kurtén

(Computer Sweden: Moral och IT, 2002-12-04)

På 70-talet började man bygga in kontrollogik styrd av mikroprocessorer i olika slags utrustningar och apparater. Jag kommer ihåg samtal som då fördes oss programmerare emellan om de hisnande nya tekniska möjligheter som därmed öppnade sig.

Vi konstaterade att nu var åtminstone ett av de klassiska problemen löst en gång för alla. Nu kunde man bygga in “lagom slitage” i en produkt. Med en mikroprocessor skulle det bli lätt att programmera in att produkten gick sönder när garantitiden gått ut.

Jag vet inte om detta har gjorts i verkligheten. Fick jag reda på det skulle den uppgiften försätta mig i ett moraliskt dilemma. När är det rätt, när är det till och med min skyldighet att slå larm, det som i amerikansk litteratur kallas “blow the whistle”?

Men även den programmerare som frestas av tanken, eller som får i uppdrag att programmera in ett “lagom slitage” står inför ett moraliskt dilemma. Det finns ju så mycket annat i samhället som tillverkas för att inte hålla. Kanske inte så att man medvetet avser att något skall gå sönder. Snarare väljer man billiga komponenter och är samtidigt medveten om att produkten därigenom får en sämre hållbarhet. När den går sönder beror på slumpen.

På något sätt verkar det vara lättare att moraliskt försvara ett sådant förfarande, kanske för att vi är så vana vid att saker går sönder. Däremot att medvetet programmera in att en produkt skall upphöra att fungera vid en viss tidpunkt uppfattas redan sm ett medvetet bedrägeri.


Ovanstående illustrerar att IT och användningen av datorer skapar nya möjligheter och nya situationer där man ibland behöver fråga sig vad som är rätt eller orätt.

Hur skall man handla för att konsekvenserna skall bli de bästa, inte bara för en själv utan för alla inblandade, ja även för dem som inte är direkt inblandade men som kanske ändå får dras med följderna i det långa perspektivet?

Finns det något regelsystem som jag kan falla tillbaka på? Hur påverkar det mig, kommer jag att sova gott om natten? Och hur blir det om alla gör som jag?

Detta är exempel på moraliska resonemang och frågor man kan ställa sig inför moraliska problem. Jag tänker inte besvara frågorna. Jag har nämligen inte tänkt använda de här raderna för att komma med pekpinnar och färdiga svar. Min avsikt är i stället att lyfta fram aktuella moraliska frågeställningar hämtade ur IT och datavärlden och resonera kring dem.

Kanske visa hur man kan angripa dem utgående från olika moralfilosofiska teorier.

Jag föreställer mig nämligen att branschen mår bättre om vi även använder etiska överväganden i vårt dagliga arbete. Jag tror inte jag är ensam om den föreställningen.

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)