isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Kort historisk tillbakablick

av Rabbe Kurtén

Tidigare publicerad i Ny Tid 26-27/2004

 

Efter militärjuntans fall valdes Raúl Alfonsin till president i valet 1983. Han ledde det radikala partiet. Hans försök att ställa juntaledamöterna och deras hantlangare inför rätta misslyckades. Motståndet inom försvaret var alltför starkt. Likaså misslyckades hans ekonomiska politik. Den av peronisterna dominerade fackföreningsrörelsen utlyste ett flertal stora proteststrejker. När radikalerna i valet 1989 förlorade mot peronistpartiets Carlos Menem, abdikerade Alfonsin i förtid och överlämnade presidentskapet till den nyvalde Menem.

Menem satt som president i tio år. Han bröt med den peronistiska traditionen och genomförde en konsekvent nyliberal politik, som slutgiltigt nedmonterade de sista resterna av välfärdsstat och gjorde Argentina till en nyliberal marknad i världsekonomins periferi. Peson knöts till USA-dollarn vilket ledde till kapitalflykt och spekulation eftersom man allmänt väntade att peson snart skulle devalveras. Politiken ledde till ökande arbetslöshet och till att allt fler hamnade under det absoluta fattigdomsstrecket. Men eftersom politiken genomfördes av en peronistisk persident utlöste den till en början inga fackliga protester. Mot slutet började dock de arbetslösa protesterade och även rena hungerkravaller förekom. När dessutom regimen skakades av ett antal korruptionsskandaler kunde en allians av nya krafter ta makten i presidentvalet 1999.

En period av ytterlig ekonomisk, social och politisk oro följde. Oron ledde slutligen till en fullständig ekonomisk kollaps. Banktillgångar frystes, produktionen upphörde, folk protesterade, och presidenterna avlöste varann med någon veckas mellanrum. Slutligen återtog peronistpartiet makten, och Duhalde valdes av parlamentet till ny president när halva valperioden hade gått.

Duhalde lät peson flyta och värdet halverades snabbt. För en kort period stoppades alla valuta- och banktransaktioner för att förhindra banksystemets totala kollaps. Offentliga stimulansåtgärder inleddes. Val utlystes något i förtid.

Vid valet 2003 kunde peronistpartiet inte enas kring en kandidat. I stället fick tre kandidater från partiet ställa upp i valet på egna listor. Carlos Menem fick flest röster i den första omgången, Nestor Kirchner blev tvåa. Ingen av dem nådde den nivå som lrävs för att en kandidat skall bli vald i första omgången. Inför den andra omgången stod det klart att Kirchner sannolikt skulle vinna en jordskredsseger. I det läget avsade sig Menem sin kandidatur och någon andra valomgång genomfördes aldrig. Man spekulerar i att hans avsikt var att förhindra att Kirchner fick den politiska styrka som en valseger med 75% av rösterna skulle ha inneburit. Nu blev Krichner president efter den första omgången med bara omkring 22% av de avgivna rösterna .

Kirchner tillhör peronisternas vänsterflygel, och är inte rädd för att söka breda lösningar i parlamentet. Han bygger på ett folkligt stöd snarare än på partiet. Under hans första år tyder tecken på att de ekonomiska hjulen sakta börjat rulla. Relationerna till Internationella valutafonden har förbättrats, Argentina gjorde nyligen en stor räntebetalning på sina internationella lån och har i princip fått godkänt för en amorteringsplan på lånen.

 

 

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)