isorropia 

Isorropia - Etikkonsulter

Innehåll


Framsida
Tjänster
Företaget
Personerna
Textarkiv
Bokhylla
Problemet med bossväldet

av Rabbe Kurtén

Tidigare publicerad i Ny Tid 26-27/2004

 

I månadsskiftet mars-april i år ingrep centralregeringen i provinsen Santiago del Estero, avsatte provinsguvernören och sände ett ombud med uppgift att på sex månader reda upp i den härva av vanstyre, korruption och förtryck som förekommit och som blivit alltför uppenbart. Liknande åtgärder har förekommit tidigare, till och med så att den nu aktuella provinsen blev föremål för en central intervention redan för omkring ett decennium sedan. Den gången ledde interventionen bara till en kort parentes. Sedan återvaldes de forna makthavarna och fortsatte som förut.

Santiago del Estero är en fattig, glest befolkad provins i ett ökenliknande bergområde i nordvästra Argentina. Provinserna närmare den bolivianska gränsen ingick i inka-civilisationen när européerna kom, men Santiago del Estero-området var även då en perifer och betydelselös del av den tidens rike.

Provinsen är ett typexempel på den form av halvfeodalt bossvälde – det som på spanska kallas ”caudillismo” - som rått i Argentina och som landet endast med svårighet frigör sig ifrån. Den lokala bossen hette Carlos Juárez, var 87 år, och hade mer eller mindre oavbrutet dominerat provinsen de senaste 50 åren. Han ledde det lokala peronistpartiet, och kontrollerade administrationen via sin hustru som fungerade som guvernör. Droppen som fick omvärlden att reagera var ett uppmärksammat dubbelmord på två kvinnor för drygt ett år sedan. Morden förblev länge ouppklarade och nertystade eftersom släktingar till den styrande klicken var inblandade. Inspirerade av mödrarna på Plaza de Mayo demonstrerade anhöriga och vänner till de mördade varje vecka. Rykten säger också att ett flertal olyckshändelser i provinsen egentligen varit mord på politiska motståndare. Nu sitter paret Juárez häktade i husarrest medan utredningar pågår.

De två första månaderna av intervention har uppdagat en härva av ekonomiska och politiska oegentligheter.

Näringslivet är begränsat, människorna lever av jorden och de flesta av de få anställningar som finns är offentliga. Under den stora privatiseringsvågen såldes den lokala banken ut till en affärskompanjon till guvernörsfamiljen. Denna privatägda bank hade inte bara monopol på hanteringen av de offentligt anställdas löner, utan även på t ex skatteindrivning. Samma affärsman äger det försäkringsbolag som hade monopol på pensionsförsäkringarna och det kreditkortsföretag som utfärdade de betalkort som ger de anställda tillgång till sina löner. En av de första åtgärderna vid interventionen var därför att man sade upp alla dessa monopolkontrakt.

Polisen hade byggt upp ett omfattande spionsystem, som spionerade på den politiska oppositionen, på kyrkan och de kyrkliga verksamheterna och på de enskilda medborgarna. Spioneriverksamheten med dess vidhängande angiverisystem skapade ett skräckvälde som i de värsta diktaturer. Chefen för ”informationsenheten” är nu häktad för sin medverkan i mörkläggningen av de ovannämnda morden.

Statistik kring barnadödlighet och undernäring förfalskades systematiskt. Människor svalt och saknade rent vatten och avlopp.

Reaktionerna på interventionen har i Argentinsk press varit blandade. Vissa ser detta bara som ett led i en intern maktkamp inom peronistpartiet. Andra ser det som ett hoppingivande försök att slutgiltigt utplåna de sista resterna av det feodala arv som bossväldet utgjort.

Nyligen skulle en nyutgiven bok om paret Juárez presenteras i S d E. De ansvariga för den tilltänkta lokalen har utsatts för ett flertal anonyma hot i ett försök att stoppa presentationen. Än är striden mot boss-väldet inte vunnen.

 

© Copyright Rabbe Kurtén

Tillbaka

Nytt


Diskussionsforum

Vi öppnar för diskussion kring tankarna i boken "Vadå moral". Även andra moralfrågor kan tas upp.
(2010-02-22)


Mognat


Två aktuella föredragstillfällen

3/11 2009 inledde Rabbe Etisk Salong på temat Gärna moral, men på mitt sätt

4/11 2009 höll Rabbe föredrag på Klippan Showroom på temat Mänsklig egoism.


(2009-10-26)


Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2009

I 30 dagar vandrade Rabbe de 78 milen från St Jean Pied de Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Läs hans berättelse från vandringen.
(2009-09-08)


Vadå moral - jag gör väl som jag vill

Ett diskussionsinlägg i bokform som diskuterar en sekulär moral - en moral utan gud - utgående från vardagliga livssituationer.
(2009-08-20)


Kätterska betraktelser

Spalter publicerade i Ikaros under rubriken "Kätterska betraktelser".
(2009-08-20)